Bliv inspireret af Julies studie erfaringer

Bliv inspireret til dit studievalg

Læs interviewet med Julie, og hør om hendes erfaringer

Julie gik direkte fra gymnasiet og i gang med sin videregående uddannelse. Hun valgte at læse bachelor i Samfundsvidenskab på RUC, og skiftede derefter til Københavns Universitet, hvor Julie her i juni 2019 blev færdiguddannet med en kandidatgrad i Statskundskab.

Jeg har talt med Julie om hendes overvejelser i forhold til valg af studie, hvordan det var at tage en videregående uddannelse og endelig hvad hendes fremtidsplaner er. Læs med og bliv inspireret af Julies mange gode råd og indsigter.

Hvilke overvejelser gjorde du dig inden du valgte din uddannelse?

Allerede i gymnisiet blev det ret klart for mig, hvor min interesse lå. Det blev egentligt udgangspunktet for at undersøge forskellige uddannelser og retninger, som gav mig mulighed for at beskæftige mig med mine interesser.

Jeg kan godt være ret ratsløs og keder mig nemt. Det var derfor ret vigtigt for mig, at der på min uddannelse var stor variation eller valgfrihed i sammensætningen af fag. Både så det ikke blev for ensformigt, men også så der var mulighed for at prøve forskellige ting af, og specialisere mig indenfor det som sagde mig mest.

Set i bagspejlet tror jeg, at jeg var ret uvidende om det ’snobberi’, der kan være i valget af universitet,. Det priser jeg mig lykkelig for nu, for det gjorde, at jeg gik ret åbent til opgaven med at undersøge forskellige uddannelser og retninger. Derudover tror jeg aldrig rigtigt, at jeg tænkte at jeg tog en ’uddannelse’ eller valgte en ’karriereretning’. Jeg tænkte det mest bare som om, at jeg havde fundet et sted at tage en bachelor i noget spændende, og så kunne jeg jo altid skifte på kandidaten, hvis der var noget andet, der virkede relevant senere.  Det gjorde det en del mere overskueligt for mig, at dele det op som en slags ’delmål’. Samtidig fjernede det noget af presset i forhold til at skulle vælge.

Hvordan var overgangen fra gymnasiet til at gå på en videregående uddannelse?

Jeg synes, at det var hårdt at gå i gymnasiet, og var egentligt ret træt af dage med 08-16.00, lektier og eksamens-rutiner. Derfor var det ret befriende, at du på Universitetet selv er i kontrol over situationen. Der er selvfølgelig krav, men grundlæggende er det udelukkende op til dig selv, hvor meget du får ud af det. Du er meget mere i kontrol over, hvordan du prioriterer og strukturerer din tid. Derfor føltes det ikke som om, at jeg bare fik mere af det samme.

Derudover mødte jeg en masse nye mennesker med de samme intersser, og fik ret hurtigt udbygget mit sociale netværk. Det var både sjovt og lærerigt. Nogen af de venner jeg fik i introperioden på min bachelor, er stadig nogen af mine tætteste venner.

Hvad har du været glad for under din uddannelse?

På min bachelor, hvor jeg læste på RUC ,har jeg især været glad for valgfriheden i undervisningen, muligheden for at kombinere fag og prøve kræfter med valgfag fra andre faggrupper. At arbjede tværfagligt er utroligt gavnligt, og gjorde, at jeg følte mig ekstra sikker i, at det jeg valgte, var det rigtige for mig.

På min kandidat, hvor jeg skiftede til statskundskab på Københavns Universitet, har jeg særligt været glad for de muligheder, der er for både praktikophold og studiejobs. Det er utrolig gavnligt, hvis man (som jeg) var lidt studietræt ,og havde brug for noget frisk luft, men også ift at prøve kræfter med arbjedsmarkedet.  Det giver dig en god idé om, hvad der er af muligheder på den anden side. Derudover er de venskaber og bekendtskaber jeg har gjort undervejs, også noget jeg sætter utrolig stor pris på.

Har der været nogle udfordringer igennem dit studie, og hvordan tacklede du dem?

Jeg har (heldigvis) ikke haft synderligt store udfodringer. Det jeg har skulle overkomme har primært omhandlet studietræthed, de-motivation ved kedelige fag og frustration over ’åndsvage gruppemedlemmer’ i gruppearbejdet.

Det er heldigvis alt sammen noget der går over, og jeg har været heldig at have valgt uddannelser, hvor der er stor valgfrihed. Jeg tror grundlæggende, at min strategi har været at tage ét semester af gangen. Det har været lettelse for mig at vide, at jeg altid kunne vælge noget andet, hvis det fortsat var helt håbløst. Men det er det heldigvis sjældent mere end ét semester af gangen.

Har du nogen råd du gerne vil videregive til andre unge, der står og skal til at vælge uddannelse?

Gå med mave-fornemmelsen. Der er mange mennesker, og jeg kommer også nogen gange selv til det, der prøver at tænke i, hvad der strategisk giver de bedste muligheder, og åbner flest døre. Men min erfaring er, at det er ret umuligt at gætte sig til. Der er utroligt mange muligheder for at komme ud og opleve noget andet ved praktik, studiejobs og udlandsophold, og jeg kan kun anbefale at man gør det hele!

Derudover, synes jeg ikke, at man er tvangsbundet til ét univeristet eller en uddannelse. Dét, at prøve forskellige universiteter og uddannelser kan skabe en særegnet profil, der passer bedre til en selv og kan give en forståelse af de mange forskellige måder, der er at arbejde akademisk på.

Hvad er dine fremtidsplaner i forhold til at bruge din egen uddannelse?

Jeg har i praktikophold og gennem studiejobs fået en ret god ide om, hvad jeg kan (og vil) arbejde med både ift til arbejdsopgaver og emner. Der er mange, der har en fastlåst idé om, at en ’djøf’er’ kan det og det.  Men bare internt i ministerier eller organisationer er der stor variation af opgaver, og jeg er ret afklaret med, hvad det er, jeg brænder mest for. Så efter sommerferien skal jeg i gang med at undersøge, hvad der er af muligheder for det. Der er heldigvis mange muligheder, så jeg er ret optimistisk omkring, hvad fremtiden venter.

Jeg har ikke så travlt, og vil først og fremmest nyde sommerferien med sol og rigtigt mange øl.

Hvordan skal din uddannelses fortælling være?

Jeg håber, at Julies erfaringer og indsigter kunne dig noget inspiration i forhold til at vælge dit drømmestudie. Og har du brug for lidt sparring inden du træffer dit valg, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf 20 96 97 20 eller mail: kontakt@ditstudievalg.dk, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg lige præcis kan hjælpe dig.

Du kan også finde mere information på min hjemmeside: ditstudievalg.dk

De kærligste uddannelseshilsner fra Anne-Marie

Facebook
LinkedIn